Hjelpsomme hunder

Når man ser hvor mange arbeidsoppgaver som kan løses ved hjelp av hunden, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den anses som menneskets beste venn. Det er faktisk helt utrolig hva man kan lære dem opp til å gjøre! Les videre for å se noen gode eksempler.

Politihunder

Politihunder har ulike spesialiseringer innenfor politistyrken, som krever forskjellige egenskaper og utdanningsløp. De mest kjente aktørene er kanskje patruljehunder, som er trent til å søke etter savnede personer, og narkotikahunder, som hjelp av en svært velutviklet luktesans er i stand til å finne ulovlige substanser på de mest utrolige gjemmesteder. I tillegg til dette, kan narkotikahunder også søke etter mennesker gjennom lukt, på samme måte som en vanlig patruljehund. Bombehunder er topptrente i søk etter sprengstoff, og er ikke så utbredt i Norge i dag. Det samme gjelder brannhunder, som er trent til å søke etter brennbart materiale.

Førerhunder

I Norge har man drevet med formell trening av førerhunder i omtrent femti år, og

som medhjelper for blinde må førerhunden kunne sies å være helt uvurderlig. Noe av det som gjør treningen så omfattende, er at førerhundene ikke bare skal lære å adlyde mange kommandoer. De skal også lære å nekte å adlyde dersom det utsetter brukeren for fare, for eksempel ved å krysse veien før det er trygt. Utdannelse kan vare i over et halvt år, og starter når hunden er ett til to år gammel. Hunden er tilpasset sin fremtidige eier ved at treningen er tilrettelegges ut i fra denne brukerens behov. Hvis du møter en førerhund som er på jobb, er det veldig viktig at den får være i fred med oppgavene sine. Dette gjelder også dersom hunden virker kontaktsøkende.

Terapihunder

Terapihunder kalles også for sosial tjenestehund. I motsetning til førerhunder, som samarbeider med brukeren, veiledes terapihunder alltid av en egen fører, som styrer interaksjonen med brukerne. Disse tjenestehundene besøker sykehus, eldrehjem skoler eller andre institusjoner etter behov, og kan hjelpe både enkeltindivider og hele miljøet på institusjonen.

Jakthunder

Jakthunder har svært lang tradisjon, ikke bare i Norge, men i hele verden. Ulike former for jakthunder har vært ved jegerens side helt siden steinalderen. Siden den gang har det blitt avlet frem hunder som er spesialisert på ulike typer jakt. Her i Norge har vi for eksempel Norsk elghund, avlet frem for jakt på elg og annet storvilt, men det finnes også raser som er bedre egnet til for eksempel fugle- eller småviltjakt. Selv om jakthunder kan være krevende raser, i den forstand at de kan kreve mye fysisk og mental stimuli, er de likevel fine familiehunder utenfor jaktsesongen.

Gjeterhunder

Gjeterhunder, eller fårehunder, har vært i bruk siden middelalderen. Dette er mellomstore, energiske hunder som lærer fort, og klarer å kontrollere jaktinstinktet sitt. For å gjete en flokk med dyr, bruker de nemlig rovdyrteknikker som byttedyrene vil reagere på. Når hunden smyger seg etter saueflokken og stirrer på den, vil flokken bevege seg. Ved hjelp av kommandoer og flere hunder, kan man dermed effektivt styre flokken. Det finnes også eksempler på flokker av gjeterhunder som trenes opp til å beskytte saueflokken mot rovdyr.